user img
dr inż. Lucyna Podkówka
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
226 / 2-PIĘTRO