Statut (SAS)

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt