Zarząd (SAS)

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt „Stowarzyszenie SAS WHiBZ”

dr inż. Bogusław Chachaj - prezes Zarządu

dr inż. Jakub Biesek - wiceprezes Zarządu

dr inż. Natasza Święcicka, prof. PBŚ - sekretarz Zarządu

mgr inż. Iwona Zaremba - skarbnik Zarządu