Ankieta oceny zajęć dydaktycznych - zima 2023/2024
26 stycznia 2024

Informujemy, że od 15 stycznia 2024 roku uruchomiona jest ankieta oceny zajęć dydaktycznych. 

Jest to ankieta anonimowa i cykliczna (uruchamiana pod koniec semestru zimowego i letniego). Ankiety można wypełnić poprzez stronę USOSweb (zakładka: Dla studentów i pole Ankiety) lub poprzez aplikację Mobilny USOS PBŚ na urządzenia mobilne (smartfony, tablety) z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

Kilka podstawowych informacji dotyczących ankiety:

  • ankiety są przypisane każdemu realizowanemu przedmiotowi, a także każdej formie tego przedmiotu (np. wykład, laboratorium, projekt, ...)
  • ankiety są otwarte do 4 marca 2024 roku,
  • pracownik PBŚ może zapoznać się z wynikami ankiety dopiero od 5 marca 2024 r.,
  • ankieta jest anonimowa,
  • co widzi pracownik PBŚ od 5 marca 2024 r., którego zajęcia zostały ocenione? 

Pracownik widzi dla każdego przedmiotu (każdej formy tego przedmiotu), który prowadził uśrednione oceny, które zostały wpisane dla każdego z sześciu kryteriów osobno. Ponadto widzi także zebrane komentarze, które wpisaliście. Nie ma możliwości, aby Pracownik dowiedział się kto, jaką ocenę wpisał i jaki komentarz wystawił.

Wyniki tych ankiet zostaną przekazane JM Rektorowi, Pani Prorektor, Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej, Kierownik Działu Kształcenia Profesjonalnego oraz władzom poszczególnych wydziałów.

Do wyników tych ankiet mają także wgląd przedstawiciele Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego, których przedstawiciele są w strukturach Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia oraz Kolegiów Wydziałowych.

Wyniki ankiet oraz komentarze wpisywane przez Was pozwalają na podejmowanie działań przez władze Politechniki oraz władze Wydziałów w kierunku poprawy jakości kształcenia.

Pytania prosimy kierować na adres: pelnomocnik.jkie@pbs.edu.pl.