DWA RAZY „A” DLA POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ
30 lipca 2022

Sukcesem dla Politechniki Bydgoskiej zakończył się proces ewaluacji, czyli oceny działalności naukowej polskich uczelni wyższych i instytutów badawczych. Dwie dyscypliny naukowe PBŚ otrzymały wysoką kategorię A.

W związku z zakończeniem ewaluacji obejmującej okres ostatnich 5 lat, największa uczelnia techniczna w regionie otrzymała decyzje administracyjne wydane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, z których wynika, że wysoką kategorię A przyznano dwóm dyscyplinom naukowym (zootechnika i rybactwo oraz rolnictwo i ogrodnictwo). Pozostałym 8 dyscyplinom PBŚ przyznano kategorię B+. Im wyższa kategoria, tym większe uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Kategorię A otrzymują dyscypliny o najwyższej jakości prowadzonych badań.

- Serdecznie dziękuję i gratuluję wyników. Dzięki pracy i zaangażowaniu naszych pracowników sukcesywnie rozwijamy potencjał i działalność badawczo-naukową Uczelni. Życzę wielu dalszych sukcesów zawodowych  i niesłabnącej satysfakcji z bycia naukowcem Politechniki Bydgoskiej – mówi prof. Marek Adamski, Rektor PBŚ.