Dyplomy dla uczestników kół naukowych WHiBZ
26 maja 2022

Dnia 21 kwietnia 2022r. studenci Kół Naukowych: „Zwierzoporozumienie” oraz „Ekologii Zwierząt” funkcjonujące przy WHiBZ PBŚ  zaprezentowali swoje wyniki badań na III Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt”, zorganizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Z przyjemnością informujemy, że Pani Kinga Gierszewska studentka Koła Naukowego „Zwierzoporozumienie” uzyskała I miejsce w sesji posterowej Sekcji Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki za prezencję pracy nt.: „Symptomy emocjonalne kawii domowej” z kolei Panie: Patrycja Więcław i Dominika Żebracka reprezentujące Koło Naukowe "Ekologii Zwierząt" otrzymały wyróżnienie  w sesji referatowej tej samej Sekcji za prezentacje pracy pt. „Temperaturowa determinacja płci gekonów orzęsionych (Correlophus  ciliatus) – badania pilotażowe”. 

Nagrodzonym studentkom WHiBZ PBŚ serdecznie gratulujemy.