Eliminacje okręgowe XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
29 marca 2022

Już 8 kwietnia na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ) zostaną przeprowadzone eliminacje okręgowe XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada ta stanowi jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska.
Olimpiada prowadzona jest równocześnie w 11 następujących blokach tematycznych:
- produkcja roślinna,
- produkcja zwierzęca,
- mechanizacja rolnictwa,
- ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo),
- ochrona i inżynieria środowiska,
- technologia żywności,
- gastronomia,
- agrobiznes,
- leśnictwo,
- architektura krajobrazu,
- weterynaria
Do Politechniki Bydgoskiej przyjedzie aż 131 uczniów, aby walczyć o miejsce w etapie centralnym w 8 blokach tematycznych. Na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt PBŚ zostaną przeprowadzone eliminacje okręgowe w blokach: weterynaria oraz produkcja zwierzęca.

 

Wszystkim tegorocznym uczestnikom Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych życzymy powodzenia!

 

Dziekan Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,

Dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. PBŚ