Eliminacje okręgowe XLV edycji OWIUR
14 kwietnia 2022

W dniu 8 kwietnia 2022 roku na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbyły się eliminacje okręgowe XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWIUR) dla okręgu bydgoskiego w 2 blokach tematycznych:

 

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

dr hab. inż. Mariusz Bogucki, prof. uczelni - przewodniczący

dr hab. inż. Zbigniew Podkówka – członek

dr inż. Natasza Święcicka – członek

dr inż. Anna Zmudzińska – członek

dr inż. Aleksandra Cebulska – członek

dr inż. Magdalena Drewka - członek

 

WETERYNARIA

Lek. wet. Agnieszka Pancerz - przewodnicząca

dr inż. Beata Głowińska - członek

dr inż. Jan Wach – członek

dr inż. Włodzimierz Nowicki – członek

mgr inż. Kamila Jendraszak

mgr inż. Ewa Ziółkowska – członek

 

W wyniku zażartej rywalizacji na płaszczyźnie teoretyczno-praktycznej do centralnego etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych pięcioro uczniów:

 

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Michał Litkowski

Kacper Gawroński

Aleksandra Kowalska

 

WETERYNARIA

Julia Motławska

Kacper Surma

 

Gratulujemy Zwycięzcom, ale również pozostałym Uczestnikom OWIUR.

 

Pierwsze miejsce  - Blok Wteterynaria

Pierwsze miejsce  - Blok Produkcja zwierzęca

 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także Ministerstwo Środowiska. Patronem medialnym XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych była Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań był Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W tym roku Komitetu Organizacyjnemu OWIUR dla okręgu bydgoskiego przewodniczył dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, zaś rolę Sekretarza pełniła Pani mgr Dorota Drewicz.

 

Sponsorami OWIUR dla okręgu bydgoskiego w tym roku były następujące instytucje: