Godziny dziekańskie
15 października 2021

W związku z organizacją Inżynieraliów Politechniki Bydgoskiej
na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt

18.10.2021 roku

(poniedziałek)
obowiązują godziny dziekańskie
z obowiązkiem odrobienia zajęć