Grant dla WHiBZ
08 listopada 2021

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy na projekty badawcze.

Wśród wniosków projektowych zakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS20+LAP znalazł się projekt dr hab. inż. Ewy Grochowskiej, prof. PBŚ z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Projekt pt. "Badania nad genetycznymi, epigenetycznymi, transkryptomicznymi i proteomicznymi mechanizmami regulującymi oporność owiec na lentiwirusa małych przeżuwaczy" uzyskał finansowanie w wysokości 1 520 060,00 zł!

Więcej na stronie.

Gratulujemy!