Kolejny laureat konkursu MINIATURA 5. Dofinansowanie dla WHiBZ!
17 listopada 2021

Narodowe Centrum Nauki opublikowało czwartą listę rankingową konkursu MINIATURA 5, w którym badacze mogą ubiegać się o środki na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne.

Wniosek naszego naukowca dr. Jakuba Bieska z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt „Badania nad zastosowaniem łusek kawy w ściółce dla kurcząt i kaczek rzeźnych” otrzymał dofinansowanie na badanie wstępne/pilotażowe na kwotę 37 330 PLN. 

Celem projektu jest analiza jakościowych cech fizykochemicznych materiału ściółkowego z dodatkiem łusek kawy, wyników produkcyjnych kurcząt rzeźnych i kaczek rzeźnych, a także jakości pozyskiwanego surowca drobiarskiego. Badanie dotyczy możliwości zastosowania łusek kawy w produkcji drobiarskiej.

Serdecznie gratulujemy!