Konferencja Zrównoważone łowiectwo w świadomym społeczeństwie
15 maja 2023

3 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 na Politechnice Bydgoskiej (aula, bud. J) odbędzie się konferencja „Zrównoważone łowiectwo w świadomym społeczeństwie”, która połączona będzie z obchodami 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego pod hasłem "100 lat za nami, wieki przed nami. 1923-2023". 

Szczegółowy program:

 • 9:30-10:00    Przyjazd i rejestracja uczestników Konferencji
 • 10:00-10:30  Otwarcie Konferencji i powitanie gości
 • 10:30-12:10  I sesja plenarna:
  • 10:30-10:50 prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka – SGGW – Sytuacja żubra w Polsce
  • 10:50-11:10 dr hab. inż. Lech Gałęzewski, prof. PBŚ – Rolnictwo, łowiectwo a społeczeństwo
  • 11:10-11:30 dr inż. Jan Wach, dr inż. Włodzimierz Nowicki – PBŚ – Skuteczność odbudowy populacji zwierzyny drobnej na przykładzie OHZ Mszano w Nadleśnictwie Brodnica
  • 11:30-11:50 mgr inż. Jarosław Kuczaj – RDLP – Zachowanie zasobów przyrodniczych w UE – współpraca na wielu poziomach
 • 11:50-12:10  Dyskusja
 • 12:10-12:40  Przerwa 
 • 12:40-14:40  II sesja plenarna:
  • 12:40-13:00 dr Adam Dudziak – Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy – Synantropizacja – zagrożenia i ich eliminacja na przykładzie miasta Bydgoszczy
  • 13:00-13:20 inż. Henryk Mąka – Polski Klub Sokolników PZŁ – Współczesne sokolnictwo w Polsce
  • 13:20-14:10 dr Andrzej G. Kruszewicz – Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie – Hipokryzja w naszych relacjach ze zwierzętami
 • 14:10-14:40    Dyskusja
 • 14:40    Zamknięcie konferencji

Komitet organizacyjny

 • Przewodniczący (PBŚ)
  • dr hab. inż. Szymon Ł. Różański, prof. PBŚ
 • Zastępca przewodniczącego (PZŁ w Bydgoszczy)
  • mgr inż. Aleksandra Szulc
 • Sekretarz (PBŚ)
  • dr inż. Włodzimierz Nowicki (PBŚ)
 • Członkowie
  • dr hab. inż. Lech Gałęzewski, prof. PBŚ (PBŚ)
  • dr inż. Jan Wach (PBŚ)
  • mgr inż. Jarosław Kuczaj (RDLP w Toruniu)

Organizatorzy: Politechnika Bydgoska, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.