POLITECHNIKA DIALOGU - porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży
10 stycznia 2024

Politechnika Bydgoska zaprasza na drugą edycję konferencji „Politechnika Dialogu” skierowaną do środowisk nauczycielskich z regionu kujawsko-pomorskiego, i nie tylko. Wydarzenie odbędzie się już 8 lutego 2024 roku w fordońskim kampusie uczelni.

Tematem II konferencji „Politechnika Dialogu” jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Podczas sesji plenarnej zostaną poruszone tematy dotyczące m.in. wsparcia w codziennych sytuacjach kryzysowych, wypalenia zawodowego czy problemów związanych z uzależnieniami młodzieży. Zaplanowano spotkania z praktykującymi psychologami, gdzie omówione zostaną wyzwania związane z bezpośrednią pracą z uczniem w szkole podstawowej, ponadpodstawowej oraz młodzieżą na starcie kształcenia akademickiego. 

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie prezentacja nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla szkół, wydawnictw oraz organizacji kooperujących ze szkołami - Novum at Schola. Równolegle z prelekcjami i panelami dyskusyjnymi będą prowadzone specjalistyczne warsztaty dla nauczycieli. Wśród zaplanowanych tematów uczestnicy dowiedzą się jak zbudować wizerunek szkoły w social-mediach, czy jak poprowadzić niekonwencjonalnie zajęcia z wykorzystaniem środków artystycznych. Dodatkowo zaplanowano możliwość „aktywnego” zwiedzania nowo otwartego Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej.

Obecność uczestników II konferencji „Politechnika Dialogu – porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym dzieci
i młodzieży” to szansa na podejmowanie dialogu, współpracy i nowych inicjatyw edukacyjnych.

REJESTRACJA