Seminarium naukowe - PTZ - SAS WHiBZ
09 marca 2024

 

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE!

W dniu 22 marca br. odbyło się seminarium pt. „Absolwenci WHiBZ – w świetle innowacji i zrównoważonego rozwoju” zorganizowane przez PTZ koło w Bydgoszczy oraz SAS przy WHiBZ, PBŚ w Bydgoszczy.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę naszych absolwentów – prelegentów: Pani mgr inż. Edyty Zakrzewskiej (Dyrektor Bydgoskiego Oddziału Terenowego KOWR) Pani dr inż. Anny Hammermeister (Dyrektor Biura PZHiPTCh „POLSUS”), Pana mgr inż. Piotra Augustyniaka (Dyrektor Operacyjny SHiUZ w Bydgoszczy), Pani dr inż. Moniki Skarweckiej (Zakład Hodowli Bydła IZ PIB Balice), Pana mgr inż. Patryka Kleczki (Specjalista ds. serwisu zootechnicznego w BroMargo Hatchery) oraz Pani dr Ewy Ziółkowskiej (Washington University in St. Louis, Pediatric Storage Disorders Lab).

Dziękujemy również naszym sponsorom KOWR, BIOMIX, SMART FEED, PRO AGRICOLA.

Przede wszystkim dziękujemy wszystkim przybyłym gościom oraz 293 uczniom i nauczycielom ze szkół, które łączyły się z nami zdalnie, a były to szkoły: Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Zespół Szkół im Jana Pawła II w Kościelcu, Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu, Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu, Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach, Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach, ZSCKR Sypniewo, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolczniego w Starym Brześciu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolczniego w Nadrożu.

Cieszymy się, że byliście z nami! Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.