Staże studenckie studentów kierunku Inspekcja weterynaryjna
02 sierpnia 2023

Studenci studiów stacjonarnych WHiBZ - kierunku #Inspekcja weterynaryjna realizują swoje staże studenckie w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy.

Płatne staże studenckie sfinansowano w ramach POWR.03.05.00-00-z083/17 NOWOCZESNA i EFEKTYWNA UCZELNIA

https://pbs.edu.pl/pl/powr/nowoczesna-i-efektywna-uczelnia

Dzięki funduszom z ww. projektu zaplanowano sfinansowanie 32 staży dla wszystkich kierunków kształcenia prowadzonych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

Wszystkim stażystom, życzymy owocnej realizacji staży.