Stypendium NCN_EpigPGC - Przyznane!
25 luty 2022

Konkurs stypendialny wygrała Pani Mariam Ibrahim i rozpoczyna pracę w projekcie pt. „Study on the intergenerational and transgenerational phenotypic and epigenetic effect of in ovo chicken embryo stimulation” oraz kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Bydgoskiej z dniem 1 marca 2022 roku.

Gratulujemy!