Sukces naukowców WHiBZ w konkursie NCN Sonata 17
24 maja 2022

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listę rankingową 43 edycji konkursu Sonata 17. Wśród laureatów, którzy otrzymali grant na finansowanie jest dwóch pracowników Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt:

•    dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska

Projekt pt.: „ActEpi: Aktywacja mechanizmów epigenetycznych u drobiu przez programowanie mikrobioty jelitowej” otrzymał dofinansowanie na kwotę 1 384 361,00. Lider Politechnika Bydgoska, konsorcjum z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk.

•    dr inż. Mirosław Banaszak

Projekt pt.: „Badania multiomiczne układu pokarmowego i cech fenotypowych kaczek żywionych paszą z dodatkiem glinokrzemianów”, otrzymał środki w wysokości 1 156 250,00. Lider Politechnika Bydgoska, konsorcjum z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej!