Szkoła letnia “BIP Multifunctional Agriculture" dla studentów!
13 maja 2023

Drodzy Studenci!

Uniwersytet Mendla w Brnie, Czechy zaprasza studentów do udziału w szkole letniej “BIP Multifunctional Agriculture”, która odbędzie się w Brnie w terminie 22.05-1.06.2023. Tematyka szkoły obejmować będzie m.in. rolnictwo precyzyjne, agroturystykę, alternatywną hodowlę zwierząt gospodarskich. Podczas Szkoły studenci będą uczestniczyć w wykładach, warsztatach.

Pozostało mało czasu – jeśli jesteś zainteresowany, zgłoś chęć uczestnictwa do środy 17.05 na adres kolenda@pbs.edu.pl.

Student musi ponieść koszty transportu i utrzymania, koszt samego szkolenia pokryty zostanie przez Uniwersytet Mendla.