SZKOLENIE DLA STUDENTÓW
28 listopada 2022

ZAPRASZAMY STUDENTKI I STUDENTÓW POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ NA SZKOLENIE

AUDITOR WEWNĘTRZNY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG STANDARDÓW ISO 22000, FSSC 22000, IFS ORAZ BRC

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na auditorów wewnętrznych, osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w organizacji, a także dla osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych. Szkolenie zawiera elementy doskonalenia wiedzy i umiejętności audytowania.

Czterodniowy kurs został przygotowany na podstawie wymagań międzynarodowych standardów ISO 22000, FSSC 22000, IFS oraz BRC. W trakcie szkolenia będą identyfikowane wymagania dokumentacyjne w/w standardów, omawiane specyficzne wymagania, dyskutowane obserwacje audytowe, co pozwoli uczestnikowi na zrozumienie ich treści w trakcie ćwiczeń.

PROGRAM SZKOLENIA.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIA.pdf