VII International Congress on Domestic Animal Breeding Genetics and Husbandry
23 stycznia 2023

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Was do udziału w międzynarodowym kongresie naukowym “VII. International Congress on Domestic Animal Breeding Genetics and Husbandry”, którego organizatorami są: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Samsun Ondokuz Mayıs Üniversites (Turcja). Kongres odbędzie się w dniach 18-20 września 2023 roku w Krakowie.

Kongres stwarza znakomite warunki do obrad, wymiany doświadczeń i wiedzy naukowej na arenie międzynarodowej, ale również daje szansę integracji uczestników i nawiązywania nowych współpracy. Komitet Organizacyjny dołoży starań, aby udział w tym wydarzeniu był dla Państwa satysfakcjonujący.

Dodatkowo informuję, że zdalny udział dla pracowników, doktorantów i studentów PBŚ jest darmowy.

Zachęcam do rejestracji, która właśnie się rozpoczęła.

https://www.icabgeh.com/registration

Więcej informacji na temat kongresu na stronie https://www.icabgeh.com/

Współprzewodniczący Kongresu

Prof. dr hab. inż. Dariusz Piwczyński