Zapraszamy na spotkanie z Przedsiębiorstwem LACPOL
08 maja 2023

Zapraszamy na spotkanie z Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o.

Spotkanie odbędzie się 11 maja 2023 r. o godzinie 10.00 w Auli Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej przy ul. Seminaryjna 3 w Bydgoszczy.

Zaproszenie skierowane jest do studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemii i Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej.

Celem spotkania jest prezentacja firmy (charakterystyka profilu działalności, określenie profilu absolwenta jako potencjalnego kandydata do pracy w firmie), zaprezentowanie możliwości realizacji praktyk i staży i możliwości współpracy.