Zootechniczka PBŚ ze stypendium dla wybitnych młodych naukowców
19 sierpnia 2023

Dr hab. Aleksandra Dunisławska, prof. PBŚ odebrała decyzję o przyznaniu stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. 

Stypendystka jest pracownikiem Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz przewodniczącą rady dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo. Jej warsztat badawczy stanowią m.in. analiza ekspresji genów u zwierząt pod wpływem czynnika żywieniowego czy środowiskowego oraz hodowle komórkowe in vitro w kontekście uproszczonego modelu do analiz. Za dotychczasowe największe osiągnięcie naukowe uznaje zdefiniowanie współzależności na poziomie molekularnym między mikrobiomem a żywicielem na modelu zwierzęcym.

Stypendia Ministra Edukacji otrzymało w tym roku 230 młodych naukowców z całej Polski, reprezentujących 51 dyscyplin naukowych i artystycznych, w tym 37 doktorantów.