ICABGEH

 

Szanowni Państwo

W dniach 18-20 września Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Samsun Ondokuz Mayıs Üniversites (Turcja) organizują międzynarodowy kongres naukowy w Krakowie (VII. International Congress on Domestic Animal Breeding Genetics and Husbandry). Jest on poświęcony hodowli zwierząt gospodarskich, ale również weterynarii. Uczestnikami kongresu będą naukowcy z Europy, Azji i Afryki. Przewidujemy, że liczba uczestników kongresu wyniesie około 150 osób. Kongres stwarza znakomite warunki do obrad, wymiany doświadczeń i wiedzy naukowej na arenie międzynarodowej, ale również daje szansę integracji uczestników i nawiązywania nowej współpracy.

 

Więcej na temat Kongresu na stronie: www.icabgeh.com

 

Trwa rejestracja:

https://www.icabgeh.com/registration

 

Wice przewodniczący Kongresu

Prof. dr. Dariusz PIWCZYŃSKI

Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich