Działalność komisji

W 1999 roku została powołana na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 1997 roku o ochronie zwierząt Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach. Rok później powstało 16 lokalnych komisji etycznych. Jedna z nich została zlokalizowana w ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy – obecnie Politechnice Bydgoskiej.

Lokalne komisje etyczne wyrażają zgodę na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach oraz sprawują nadzór nad ich realizacją. Lokalna komisja etyczna, działając na wniosek użytkownika, wyraża w drodze uchwały zgodę na przeprowadzenie doświadczenia i jednocześnie zatwierdza jego projekt.W sprawach związanych z wyrażaniem bądź nie wyrażaniem zgody na przeprowadzenie doświadczenia, w tym do uchwał lokalnej komisji etycznej stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.