Skład komisji

Przewodniczący

prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski
PBŚ, 85-084  Bydgoszcz
Katedra Biotechnologii i Genetyki Zwierząt 
ul. Mazowiecka 28
e-mail: mroslav@pbs.edu.pl

Z-ca Przewodniczącego:

dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK
UMK, 87-100 Toruń
Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii
ul. Lwowska 1
e-mail: jefimow@umk.pl

Członkowie

dr hab. Małgorzata Maj
UMK CM, 85-092 Bydgoszcz
Zakład Inżynierii Tkankowej
ul. Karłowicza 24
e-mail: m.maj@cm.umk.pl

dr Hanna Kletkiewicz
UMK, 87-100 Toruń
Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii
ul. Lwowska
e-mail: kletkiewicz@umk.pl

dr n. biol. Dorota Myślińska
UG, 80-308 Gdańsk
Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
ul. Wita Stwosza 59
e-mail: dorota.myslinska@ug.edu.pl

lek. wet. Grażyna Peszyńska-Sularz
GUM, 80-211 Gdańsk
Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna
Centrum Badawczo-Usługowe
ul. Dębinki 1
e-mail: gsularz@gumed.edu.pl

dr n. farm. Ryszard Milczarek, lek. wet.
GUM, 80-211Gdańsk
Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
ul. Dębinki 1
e-mail: rysmil@gumed.edu.pl

dr n. hum. Anna Kozyra
Stowarzyszenie Empatia, Warszawa
e-mail: anna-kozyra@poczta.onet.pl

mgr Daria Pilewska
OTOZ Animals
85-438 Bydgoszcz
ul. Grunwaldzka 298
e-mail: daria_pilewska@wp.pl

mgr radca prawny Magdalena Akolińska
Kancelaria Radcy Prawnego, 85-667 Bydgoszcz
nauki humanistyczne
e-mail: m.akolinska@gmail.com

mgr Ewa Ruczyńska
Fundacja Rodzić po Ludzku
Organizacja Ochrony Praw Pacjenta
00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 13/15
e-mail: ewarucz@vp.pl

mgr Sandra Dalewska
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!
03-772 Warszawa
ul. Kawęczyńska 16 lok. 39
e-mail: s.koscielska@gmail.com