Formularze i wnioski

Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia - UWAGA! Od 1 stycznia 2022 roku nastąpiły zmiany we wnioskach.

Aktualne dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Wzory wniosków dla osób planujących, wykonujących, uśmiercających oraz uczestniczących w procedurach w doświadczeniach na zwierzętach znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Informacje ogólne do tabel statystycznych i glosariusza terminów w zakresie zbierania danych przewidzianych w dyrektywie 86/609/EWG

Wykorzystywanie zwierząt laboratoryjnych jest przedmiotem poważnego zaniepokojenia społeczeństwa. Istnieje potrzeba zmniejszenia liczby zwierząt wykorzystywanych w laboratoriach do celów doświadczalnych i innych celów naukowych do minimalnego poziomu koniecznego z naukowego punktu widzenia.

Tabele statystyczne