Kontakt

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

Sekretarz: mgr inż. Małgorzata Mroczkowska
pokój nr 427
tel. 52 374 94 45 lub 505 154 351
e-mail: lkebydgoszcz@pbs.edu.pl