Stopnie i tytuły

Szczegółowe informacje dotyczące postępowań awansowych można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej Politechniki Bydgoskiej w zakładce dokumenty

Doktoraty

  • dr inż. Jakub Biesek (2021.05.21)
  • dr inż. Piotr Kliś (2021.04.16)
  • dr inż. Elżbieta Pietrzak (2021.03.19)
  • dr inż.  Kamil Stęczny (2021.03.19)
  • dr inż. Anita Kinal (2020.05.22)

Tytuł naukowy profesora

  • prof. dr hab. inż. Dariusz Kokoszyński (2021.01.14)