user img
dr inż. Agata Dankowiakowska
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
124 / 1-PIĘTRO