user img
lek. wet. Agnieszka Pancerz
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii
Stanowsko
Asystent
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
223 / 2-PIĘTRO