Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Biologii i Środowiska Zwierząt
Stanowisko
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
119 / 1-PIĘTRO