Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Dziekanat WHiBZ
Stanowisko
Specjalista ds. administrac. - finansowych
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
112 / 1-PIĘTRO