user img
Beata Rychłowska
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Stanowsko
Technik
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
218 / 2 Piętro