user img
dr inż. Bogusław Chachaj
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Biologii i Środowiska Zwierząt
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
Budynek B
Pokój
5 / PARTER