user img
dr inż. Daria Karwowska
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Dziekanat WHiBZ
Stanowisko
Specjalista ds. badań i ewaluacji
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
112 / 1-PIĘTRO