user img
prof. dr hab. inż. Dariusz Piwczyński
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Stanowsko
Profesor
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
323 / 3-PIĘTRO
Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo