user img
Ewa Bąkowska
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych
Stanowisko
Technik
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
24 / PARTER