user img
mgr inż. Iwona Kubacka
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Biuro Dziekana
Stanowisko
Specjalista ds. dydaktycznych
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
111 / 1-PIĘTRO