user img
mgr inż. Iwona Zaremba
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt
Stanowsko
Asystent
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
310 / 3-PIĘTRO