user img
dr inż. Jacek Zieliński
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Biologii i Środowiska Zwierząt
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
BUDYNEK B
Pokój
4 / PARTER
Dyscypliny
Nauki o Ziemi i Środowisku, Nauki biologiczne