user img
dr inż. Jan Wach
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii
Stanowsko
Asystent
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
222 / 2-PIĘTRO