Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Dziekanat WHiBZ
Stanowisko
Referent ds. administracyjnych
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
111a / 1-PIĘTRO