user img
inż. Kamil Kądziołka
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt
Stanowisko
Technik
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
413 / 4-PIĘTRO