Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii
Stanowisko
Technik
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
12 / PARTER