user img
mgr Karolina Ropejko
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii
Stanowsko
Asystent dydaktyczny
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
223 / 2 Piętro