user img
dr inż. Karolina Stasiak
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
127 / 1-PIĘTRO
Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo