user img
dr inż. Krzysztof Berleć
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Biologii i Środowiska Zwierząt
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
120 / 1-PIĘTRO