user img
dr hab. inż. Magdalena Stanek
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii
Stanowsko
Profesor PBŚ
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
123 / 1-PIĘTRO
Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo