user img
dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt
Stanowsko
Profesor PBŚ
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
225 / 2-PIĘTRO
Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo