user img
dr hab. inż. Marcin Komosa
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii
Stanowsko
Profesor PBŚ
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo